Życiorys zawodowy

Także w wypadku życiorysu zawodowego dobrze jest mniej troszczyć się o formę, a uwagę skupić na treści. Pan Kramer, określając podczas kon-sultacji swe zawodowe i osobiste sukcesy oraz umiejętności , zdobył ma-teriał, na podstawie którego może przygotować przejrzysty życiorys. Po-nieważ dzięki rozmowie telefonicznej z odpowiednią osobą z działu personalnego lub przełożonym właściwego działu wie , jakie szczególne wymagania stawia przedsiębiorstwo i jakich umiejętności oczekuje od kandydata, łatwo mu sprawdzić, czy jego profil pasuje do danego stano-wiska i które ze swych sukcesów i doświadczeń powinien wymienić w ży-ciorysie. W wypadku każdego klienta okazuje się nieodmiennie, że życiorys sam się pisze, gdy zarówno własne umiejętności, jak i wymagania przedsiębiorstwa są jasno określone.

Oczekiwania przedsiębiorstwa. Powodem, który wielu osobom, w tym i panu Kramerowi, utrudnia na-pisanie listu motywacyjnego i życiorysu pod kątem konkretnej oferty pracy, jest brak wiedzy o tym, jakie problemy powinny zostać rozwiązane w no-wym przedsiębiorstwie. W rozmowie z menedżerami wystarcza trzeźwe pytanie – jeżeli pan Kramer nie wie, czego oczekuje od niego przedsię-biorstwo, po co w ogóle ubiega się o stanowisko? Jeżeli nie potrafi sobie wyobrazić, jakie zadania czekają go w związku z konkretnym zajęciem, widocznie nie ma żadnej wiedzy bądź doświadczeń w danej dziedzinie. Szczególnie w wypadku menedżerów nie mam wątpliwości – jeżeli nie są w stanie określić merytorycznych wymagań pracodawcy na podstawie ogłoszenia o pracy, własnych badań i rozmów z działem personalnym bądź działem oferującym zatrudnienie, to znaczy, że wyraźnie nie nadają się do tego zajęcia .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>