Życiorys chronologiczny a funkcjonalny

Wyróżnia się dwa rodzaje życiorysu: życiorys chronologiczny, w którym opisy danego zadania są przyporządkowane poszczególnym stanowiskom i okresom ich sprawowania, oraz życiorys funkcjonalny, na którego pierw-szej stronie wymienia się uporządkowane chronologicznie stadia kariery zawodowej, a na drugiej zwięzły wykaz umiejętności zawodowych i do-świadczeń kandydata. Wykaz funkcjonalny nadaje się zwłaszcza dla osób:

– które z racji bogatego doświadczenia muszą zmieścić bardzo dużo in-formacji, które mogą w ten sposób nadać swej nieciągłej biografii zawodowej „harmonijny wygląd” i podać ją w przejrzystszej formie,

które w różnych przedsiębiorstwach pełniły podobne funkcje. W wypadku skróconych podań o pracę lub rozsyłania ich bezpośrednio do upatrzonych firm można sporządzić listę umiejętności, skrócony życiorys lub listę projektów .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>