Zdobywanie informacji na temat nieznanej dziedziny zawodowej

Dość często klienci mają dobre pomysły na pracę w zawodzie, którego dobrze nie znają, rzadko jednak próbują dokładnie przeanalizować taką opcję pod kątem decyzji, by albo odrzucić ją jako całkowicie nierealną, albo też rzeczywiście zrealizować. Analizujemy więc wspólnie ich marzenia i pomysły, zastanawiając się, jak można by je urzeczywistnić. Istnieje wiele możliwości uzyskania dostatecznej ilości informacji – są one łatwo dostępne w Internecie i czasopismach. Ponadto – podobnie jak w wypadku zdobywania referencji – można wykorzystać już nawiązane i nowe kontakty, by zdobyć informacje o nowych dziedzinach zawodo-wych. W tym wypadku pojawia się jeszcze efekt dodatkowy – każda zapy-tana osoba staje się kimś, kto wie, że szukamy pracy, i kto może nam pomóc w jej znalezieniu .

Celem pani Siebert jest praca w firmie doradczej, specjalizującej się w problematyce ochrony środowiska. Pani Siebert jest specjalistką w zakresie ekonomiki przemysłu, przeszła wiele szkoleń wewnątrzfirmowych i przepracowała piętnaście lat w przedsiębiorstwie energetycznym, gdzie zajmowała się pomiarem szkodliwych substancji, a ponadto zyskała duże doświadczenie praktyczne w zakresie informatyki. Ma już 38 lat i jest bardzo zaangażowana w sprawy ochrony środowiska. Sądzi, że bezpo-średni kontakt z ludźmi, praca w mniejszym zespole oraz doradzanie ma-łym i średnim przedsiębiorstwom odpowiadałyby jej wiedzy i umiejętno-ściom, a jednocześnie przynosiłyby jej wiele satysfakcji. Nie wyklucza podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej, uważa jednak, że chyba lepiej byłoby zacząć od pracy w renomowanej firmie zajmującej się do-radztwem w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Nie wie wprawdzie wymieni jej nazwisko, nie będzie w swym przekonaniu wyświadcza! przy-sługi jej, lecz przyjacielowi bądź partnerowi handlowemu. To może się przydać pani Siebert. Także w fazie zdobywania informacji celem budo-wania sieci kontaktów jest pozyskiwanie propagatorów własnej sprawy, dzięki którym szczęśliwy traf ma coraz większe szanse, aby zaistnieć.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>