Zdobycie zaufania klienta

Jako konsultant ds. outplacementu muszę postępować ostrożnie w czasie pierwszego spotkania z klientem. Informacje otrzymane od przedsiębior-stwa w trakcie wcześniejszych rozmów są zupełnie inne – odejście pana Kramera jest konieczne. Z przyczyn merytorycznych, organizacyjnych i personalnych przedsiębiorstwo nie chce go dalej zatrudniać i pragnie wypracowania takiej formy rozstania, która byłaby możliwie bezkonflik-towa i odpowiadałaby obu stronom.

W tym momencie pomaga przede wszystkim wyjaśnienie sytuacji. Upewniam pana Kramera, że nie mam zamiaru zmuszać go do odejścia z firmy bądź odbycia treningu poszukiwania pracy, nie jestem też doradcą personalnym. Popieram jego zamiar porozmawiania z prawnikiem spe-cjalizującym się w prawie pracy, bo znajomość własnej sytuacji prawnej pozwala na jasne określenie stanowiska w negocjacjach. Proszę go, by jeszcze raz opisał, jak w tej chwili przedstawia się jego położenie, jak do-kładnie przebiegała rozmowa z zarządem i co mu zaoferowano. Precyzyjne pytania, które zadaję w trakcie opowieści pana Kramera, pozwalają mu lepiej rozumieć sytuację, w jakiej się znalazł. Już samo pytanie, czy przedsiębiorstwo może go zwolnić czy też nie, studzi nieco gniew mego rozmówcy i każe myśleć realnie. Jeżeli istnieje taka możliwość, doradzam mu, by skoncentrował się na jak najkorzystniejszej dla siebie umowie roz-wiązującej stosunek pracy. Jeżeli nie, wówczas musi się zastanowić, czy mógłby „przeczekać” trudny okres. Przedsiębiorstwo ma możliwości utrud-niania życia niepożądanym pracownikom, przede wszystkim członkom kadry kierowniczej – może umyślnie wyłączać ich z obiegu informacji, nie przydzielać im interesujących projektów, odsuwać od niektórych zadań i w ten sposób ograniczać ich wpływy w firmie . Jeżeli pan Kramer nie ma na to ochoty, wówczas nie można wykluczyć odejścia na korzystnych warunkach, a wśród świadczeń mógłby się znaleźć również program outplacementu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>