zarząd przedsiębiorstwa, który podejmuje decyzję o zwolnieniu pra-cowników,

– specjaliści z działu personalnego, którzy realizują tę decyzję,

– członkowie rady pracowniczej, którzy decydują o charakterze i kształcie scenariusza redukcji zatrudnienia,

– członkowie kadry kierowniczej, którzy przekazują zainteresowanym decyzje o zwolnieniu,

– pracownicy działu personalnego, którzy codziennie realizują decyzje o zwolnieniu pracownika,

– pracownicy działu personalnego, którzy organizują i nadzorują cały proces doradczy,

“ pracownicy, którzy powinni zostać przeszkoleni na potrzeby funkcjo-nowania wewnętrznego ośrodka outplacementu,

– pracownicy działu public relations, którzy muszą informować o procesie redukcji zatrudnienia pracowników firmy i osoby spoza niej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>