Żadna organizacja nie może sobie pozwolić na…

Również jako błąd można traktować brak elastyczności w dostosowania systemu kontroli do zmiany znaczenia w czasie różnych czynności i celów.

Żadna organizacja nie może sobie pozwolić na zaniedbywanie takich spraw, jak niezawodna jakość, gwarantowana dostawa rozwijanie nowych wyrobów oraz kontrola kosztów wytwarzania i sprzedaży. Jednakże w różnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa konieczne może być przesunięcie akcentów na taki czy inny czynnik, który w danej chwili uzyskuje wyższy priorytet w walce o przetrwania. W praktyce wielu kierowników zakłada, że istniejące obecnie instrumenty kontrolne są wystarczająco przydatne i nie dostosowuje ich do zmian sytuacji oraz pojawiających się nowych celów.

W tym kontekście warto przytoczyć wypowiedź L. Bitlela,( 1998, s. 215), który stwierdza, że wielu pracowników reaguje w sposób negatywny na kontrolę, ponieważ ona sama nie jest bez winy. Przejawia się to na wiele sposobów:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>