Zadanie Kluczowe umiejętności

Trzeba zwiększyć liczbę kandydatów ubiegających się o przyjęcie do międzynarodowej szkoły biznesu. Kandydatami mogą być studenci mający licencjat z ekonomii, płynnie władający językiem angielskim oraz francuskim lub hiszpańskim.

Działanie Podjąłem następujące działania: – Dokonałem przeglądu szkół wyższych, które prowadzą kierunki ekonomiczne i jednocześnie kładą nacisk na naukę języków obcych Analityczny i systematyczny sposób postępowania

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>