Zadania menadżera

trzech odrębnych kategorii ról, a mianowicie: interpersonalne, informacyjne i decyzyjne. A. Role interpersonalne obejmują role: reprezentacyjna: menedżer reprezentuje organizację na wszelkiego ro-dzaju wewnętrznych i zewnętrznych ceremoniach i kontaktach, wy-stępuje jako symbol firmy w stosunku do otoczenia zewnętrznego

przywódcza: menedżer przewodzi grupie, personelowi firmy, kieruje, motywuje, ocenia pracowników, zwalnia ich, a także dba o zaspokojenie potrzeb pracowników

łącznikowa: menedżer utrzymuje stosunki między firmą a otoczeniem zewnętrznym, zawiera umowy, kontrakty, pozyskuje zlecenia, a więc prowadzi działania zewnętrzne, od których zależy funkcjonowanie firmy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>