Zaangażowanie rodziny

Utrata pracy dotyka nie tylko menedżera. Lęk o przyszłość ogarnia również członków jego rodziny. Ta sytuacja może być nawet bardziej przygnębiająca dla nich niż dla samego menedżera, ponieważ nie potrafią ocenić, jak trudno mu będzie znaleźć zatrudnienie, a przede wszystkim nie są w stanie przyczynić się do poprawy sytuacji.

Wróćmy do przykładu z panem Kramerem. Proponuję mu, by przyszedł wraz z żoną na jedno ze spotkań. Podczas wspólnej rozmowy żona ma możliwość powiedzenia o swoich obawach i uzyskuje ode mnie informacje na temat przebiegu kampanii poszukiwania pracy. Dowiaduje się, jakie znaczenie ma dla menedżera faza określania nowej drogi zawodowej, jak może go wtedy wspierać, ile czasu dziennie będą zajmowały starania o pracę, jak będzie wyglądał porządek dnia, gdy nie będzie go już wyzna-czał rytm zajęć w przedsiębiorstwie. Okazuję zrozumienie dla jej trosk, jednak podkreślam wyraźnie, że nie powinna zmuszać klienta do większej aktywności w poszukiwaniu pracy, jeżeli nie chce osłabić jego i tak już nadwątlonego poczucia własnej wartości. Nie może też popaść w drugą skrajność, angażując męża w wypełnianie domowych obowiązków w więk-szym niż dotąd zakresie , ponieważ poszukiwanie zatrudnienia należy traktować jako pracę w pełnym wymiarze. Jako konsultantka odnoszę korzyść z poznania żony klienta. Mogę ocenić, jakiego wsparcia klient może oczekiwać ze strony rodziny i czy będzie miał stabilną sytuację w domu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>