Z perspektywy rady pracowniczej

Kiedy rady pracownicze słyszą po raz pierwszy o usługach outplacemen- towych, przejawiają zwykle umiarkowany sceptycyzm, zwłaszcza wtedy, gdy z konsultantem spotykają się z inicjatywy zarządu przedsiębiorstwa. Długo utrzymywał się pogląd, że należy przede wszystkim podejmować nie te działania, które mogą pomóc kolegom w znalezieniu nowego zajęcia, lecz wyłącznie te, które zapewnią im pozostanie w firmie. Przedstawiciele rad pracowniczych wychodzili też często z założenia, że program outplacementu jest narzędziem opracowanym z myślą o członkach kadry kierowniczej i nie przyniesie żadnych korzyści innym pracownikom. Zgod-nie z moimi doświadczeniami w takiej sytuacji zawsze pomaga wyczerpu-jąca rozmowa mająca na celu rozwianie sceptycyzmu i uprzedzeń. Ze strony rad pracowniczych zawsze spotykałam się z pomocą przy realizacji projektów outplacementu. Często zarząd przedsiębiorstwa prosi mnie o jak najszybsze przedłożenie konkretnej oferty outplacementowej, ponieważ rada pracownicza obstaje przy włączeniu jej w pakiet świadczeń dla zwal-nianych pracowników.

Outplacement indywidualny dla specjalistów i kadr kierowniczych. Pierwszy kontakt z klientem. Pan Kramer siedzi przede mną i wyraźnie czuje się nieswojo. Przed kilkoma dniami zadzwonił do mnie, by umówić się na spotkanie, bo – jak podkreśla – prosi! go o to zarząd firmy. Tłumaczy mi, że odbył właśnie nad wyraz niemiłą rozmowę ze swoim przełożonym, który go poinformował, że zajmowane przezeń stanowisko nie będzie istnieć w obecnej formie po restrukturyzacji firmy i dlatego też nie można przedłużyć z nim umowy o pracę. Pan Kramer uważa te wyjaśnienia za kompletnie niedorzeczne. W najmniejszej mierze nie podziela opinii o koniecznym zmniejszeniu swego działu i sądzi, że podane przez zarząd uzasadnienie jest tylko pretekstem. Dawno już zauważył, że popadł w niełaskę – zresztą całkowicie niesłusznie, ponieważ właśnie w ciągu ostatniego roku odnotował znaczne osiągnięcia, co przedstawiciel zarządu potwierdził we wspomnianej rozmowie. Pan Kramer jest głęboko przekonany, że za całą tą sprawą kryje się nowy kierownik działu, który pojawił się przed dwoma laty i bez namysłu postanowił go wygryźć ze stanowiska. Od tej pory wykorzystuje on każdą możliwość, by udaremniać propozycje pana Kramera.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>