Z perspektywy konsultanta

Moje zadanie ograniczyło się tymczasem do towarzyszenia panu Kramerowi w kampanii poszukiwania pracy. Jako człowiek systematyczny stosuje się od początku do mojego zalecenia i dobrze dokumentuje jej przebieg. W trakcie kampanii moja rola ciągle się zmienia. Podczas gdy na początku najważniejsze było wsparcie psychologiczne potrzebne w uporaniu się z szokiem wywołanym przez rozstanie z firmą oraz pomoc przy podjęciu pierwszych działań, to w ciągu ostatnich dwóch tygodni musiałam przede wszystkim zaznajomić pana Kramera z technikami potrzebnymi w kampanii poszukiwania pracy. Podczas pierwszych trzech tygodni nasze spotkania zajmowały do dziesięciu godzin tygodniowo, a między spotkaniami w ciągu ostatnich dwóch tygodni upływa nierzadko kilka dni, ponieważ panu Kramerowi ze względu na liczne zajęcia często brakuje czasu, a ponadto nie potrzebuje już wsparcia w takiej mierze jak dotąd.

Muszę być gotowa na to, że po pewnym czasie przyjdzie otrzeźwienie. Początkowe uniesienie mija, a porażki, które z pewnością nastąpią, wystawią pana Kramera na trudną próbę. Kolejnym problemem będzie presja otoczenia. Żona pyta, czy nie powinien włożyć więcej wysiłku w szukanie pracy, czy moja pomoc nie spowalnia jego działań, czy naprawdę są konieczne tak długie przygotowania. Gdy pan Kramer odbiera od byłego przełożonego świadectwo pracy, ten dopytuje się, kiedy wreszcie znajdzie sobie nową pracę oraz czy rzeczywiście szuka jej dostatecznie energicznie. Takie naciski ze strony otoczenia są zrozumiałe, wywołują jednak u pana Kramera poczucie niepewności w okresie, kiedy bardzo potrzebuje wsparcia. Z moich doświadczeń wynika, że istnieją dwie różne reakcje klientów na presję zewnętrzną. Albo obwiniają konsultanta i zadają sobie pytanie, czy rzeczywiście powinni byli stosować się do jego propozycji, albo też – co jest dla nich o wiele bardziej szkodliwe – ogarnia ich coraz silniejsza niewiara w siebie i dochodzą do wniosku, że nie sprostali stawianym im wymaganiom.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>