Z perspektywy konsultanta

Pan Kramer mniej potrzebuje teraz wsparcia psychicznego i prosi mnie tylko o ogólną ocenę obranej metody postępowania. Informuje mnie o spotkaniach i ich rezultatach, lecz jedynie w pojedynczych przypadkach chce potwierdzenia trafności swego zachowania bądź osądów. Od tego momentu doradztwo w ramach programu outplacementu ogranicza się do jednego spotkania tygodniowo, podczas którego pan Kramer zaznajamia mnie na bieżąco ze swoimi działaniami. Przed ważnymi rozmowami kontaktowymi lub kwalifikacyjnymi dzwoni do mnie, by raz jeszcze omówić strajtegię. Z punktu widzenia konsultanta w tej fazie ważne jest wczesne rozpoznanie oznak kolejnego kryzysu, do którego dojdzie wskutek porażek klienta albo po prostu długiego czasu bez pracy. Ważną rzeczą jest wówczas ponowne zmotywowanie go dzięki podsunięciu mu nowych pomysłów.

Strategia poszukiwania pracy. Pan Kramer opracował strategię poszukiwania pracy, która dokładnie określa jego postępowanie przez najbliższe miesiące. Odpowiedział na następujące pytania:

Czy chce ograniczyć poszukiwania do określonego rejonu, czy będzie szukał pracy w całych Niemczech?

– Czy chce zwracać się wyłącznie do dużych przedsiębiorstw, czy również do małych i średnich firm?

– Czy ma to być stanowisko liniowe, czy sztabowe?

– Czy wyobraża sobie pracę w firmie doradczej?

Czy bierze pod uwagę prowadzenie działalności gospodarczej lub pracę menedżera na krótkoterminowym kontrakcie?

Nie ma sensu ubiegać się o wszystkie stanowiska, jakie znajdą się w zasięgu wzroku. Pan Kramer musi w sposób ukierunkowany dążyć do osiągnięcia jednego celu (lub dwóch celów), dopóki nie znajdzie pracy albo dopóki nie stanie się jasne, że dana strategia nie sprawdza się. Większość

Jak zarządzać – Kontrola efektywności podjętych działań kampanią – Analiza przyjętych celów poszukiwania – Dopasowanie strategii poszukiwania pracy do sytuacji pracy

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>