Z perspektywy konsultanta

Pan Kramer uważa, że pytanie go przez dyrektora ds. personalnych o dokonania zawodowe, byłoby zbędne. Zwraca uwagę, że przecież wszystko napisał w życiorysie, nie rozumie więc, co dyrektor właściwie chciałby jeszcze od niego usłyszeć. Często klienci mają też wątpliwości, czy powinni rozpoczynać autoprezentację od wzmianki o szkole podstawowej, czy też od razu przejść do działalności zawodowej. Oczywiste jest, że dyrektor ds. personalnych nie chce raz jeszcze wysłuchiwać tego wszystkiego, co już znajduje się w życiorysie. Chciałby jednak poznać klienta i wyrobić sobie zdanie na jego temat, słuchając, jak przedstawia on swoją karierę zawodową.

Krótka prezentacja swojej biografii zawodowej stwarza zatem klientowi niepowtarzalną szansę. Może on tak przygotować opis kolejnych etapów kariery, dokonań i osiągniętych celów, aby:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>