Z perspektywy konsultanta

Obie opisane wyżej reakcje nie są właściwe. Z tego powodu staram się nakłonić klienta do systematycznej analizy wszystkich interesujących ogłoszeń o pracy. Uczy się dzięki temu rzeczowo oceniać poszczególne oferty i szacować, czy ma szanse na objęcie danego stanowiska, czy też wykorzysta ogłoszenie tylko w celu wejścia na ukryty rynek pracy. Może również ubiegać się o stanowisko, które go nie interesuje, ale odpowiada jego profilowi – wyłącznie po to, aby przećwiczyć rozmowę kwalifikacyjną. Ponadto może uczyć się telefonicznego odpowiadania na oferty pracy, a poznanych rozmówców włączać w sieć swych kontaktów.

Analiza ogłoszeń o pracy. Wspólnie przeglądamy ogłoszenia, które wybrał pan Kramer, i dopasowujemy je do jego doświadczeń zawodowych, umiejętności i kluczowych kwalifikacji62. Na ogłoszenia powinien odpowiadać tylko wtedy, gdy spełnia stawiane w nich wymagania. Wysyłanie dokumentów tylko po to, by coś robić, powoduje koszty, a ponadto frustrację, gdy dokumenty szybko zostaną odesłane.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>