Z perspektywy konsultanta

Rozpoczynając pracę nad dokumentami aplikacyjnymi staram się najpierw zawsze o trzeźwe i rzeczowe potraktowanie sprawy. Przede wszystkim kieruję uwagę pana Kramera na istotne aspekty kampanii poszukiwania pracy . Próbuję przybliżyć mu punkt widzenia osoby, która podejmuje w firmie decyzje, tj. wyjaśniam, w jaki sposób dyrektor ds. personalnych traktuje podania o pracę, kto i według jakich kryteriów je selekcjonuje, ile czasu mu to zajmuje i – co najważniejsze – jakich informacji szuka, by dopuścić kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej. Pan Kramer może po-ćwiczyć przy okazji umiejętność patrzenia z cudzej perspektywy – czego nie sposób nie docenić, biorąc pod uwagę przyszłe zadania menedżerskie. Z pewnością musi starannie przygotować dokumenty, ale ich cyzelowanie nie może stać się – jak głosi potoczna opinia – głównym zajęciem podczas kampanii poszukiwania pracy.

Na co należy zwrócić uwagę w wypadku dokumentów aplikacyjnych ? Przede wszystkim pan Kramer nie powinien się zastanawiać nad tym, co „właściwe”, lecz nad tym, co „rozsądne”. Zawsze pomaga, gdy pytam klienta, czego on sam chciałby się dowiedzieć od podobnego do siebie kandydata. Wiele osób jest tak skoncentrowanych na swej pozycji petenta, że zapomina, iż same są najlepszym źródłem informacji o kwalifikacjach potrzebnych do objęcia stanowiska, o które się starają. Znakomicie mogą też ocenić, które z punktów życiorysu świadczą o posiadaniu tych właśnie umiejętności . Taka zmiana perspektywy pozwala panu Kramerowi nabrać pewności siebie, a tym samym zyskać większą chęć do działania.

Jeśli chodzi o objętość dokumentów, i tutaj zalecana jest większa roz-waga. Podczas poszukiwania pracy obowiązuje jedna zasada – tylko tyle, ile konieczne, i jak najzwięźlej! Jak wygląda zadanie osoby, która selekcjonuje kandydatów? Musi się ona w jak najkrótszym czasie zorientować, kogo należy zakwalifikować do kolejnego etapu. Dokumenty powinny pomóc mu podjąć decyzję, nie zaś zalać falą papieru i tekstów silących się na oryginalność.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>