Z perspektywy konsultanta

Pana Kramera trzeba skłonić do cierpliwości. Dobrze przyjmuje moje uwagi, że to on nadaje tempo i że od niego wyłącznie zależy, ile czasu potrzebujemy na przebycie pierwszej fazy. Dobre rezultaty przynosi rów-nież propozycja, by oprócz wykonywania zadań ujętych w programie outplacementu zaczął samodzielnie szukać pracy. Pozwoli mu to zauwa-żyć, że nie ma do tego odpowiedniego przygotowania .

Pan Kramer musi poświęcić pewien czas na intensywną autoanalizę, przypatrzenie się swym zdolnościom i sukcesom zawodowym, a także swoim słabym stronom i porażkom. Mimo początkowej niecierpliwości i sceptycyzmu większość klientów przyznaje potem, że rozmowa w swo-bodnej atmosferze o sobie, swej sytuacji zawodowej i problemach jest im potrzebna, motywuje ich i uspokaja. Ja natomiast po raz kolejny przekonuję się, jak niewiele miejsca na autorefleksję pozostawia menedżerom codzienna praca i jakie problemy mogą się z tym wiązać.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>