Z ilu uczestników powinna się składać grupa

Często spotykam się z przypuszczeniem, że koledzy z działu nie będą chcieli rozmawiać otwarcie o swoich trudnościach w poszukiwaniu pracy. Dlatego czasami proponuję pracownikom, by sami zdecydowali o składzie grup szkoleniowych. Atmosfera wzajemnego zaufania panująca wśród znajomych skłania do bardziej szczerej rozmowy, a uczestnicy szkolenia mogą ponadto wzajemnie się wspierać. Jednak z mojego doświadczenia wynika, że z dwóch powodów nie da się tej koncepcji w pełni zrealizować. Pierwszą przeszkodę stanowi to, że rzadko spotyka się taką przedsiębiorczą osobę, która chciałaby podjąć się organizacji ośmioosobowej grupy szkoleniowej. Następna trudność polega na tym, że powierzanie uczestnikom zadań organizacyjnych sprzeciwia się całkiem zrozumiałej potrzebie kontrolowania programu przez dział personalny. A zatem powinno się zaoferować możliwość samodzielnego zorganizowania grupy, a oprócz tego w większych przedsiębiorstwach samemu zatroszczyć się o utworzenie stosunkowo jednorodnych grup, proponując różne terminy szkoleń. Zauważyłam zresztą także, że nie jest rzeczą niemożliwą wytworzenie szczerej atmosfery również w grupach niejednorodnych bądź złożonych z pracowników jednego działu.

Z ilu uczestników powinna się składać grupa. Im mniejsza grupa szkoleniowa, w tym bardziej indywidualny sposób można kształtować program i tym lepsze są efekty nauczania. Grupy nie powinny liczyć więcej niż osiem osób, przy czym optymalna liczba to sześciu uczestników. Niewielkie grupy są konieczne przy przyjętej w naszej firmie metodzie postępowania, ponieważ również podczas programu outplacementu grupowego pracujemy indywidualnie nad biografiami poszczególnych uczestników i – w miarę możności – wyposażamy każdego z nich w konspekt dokumentów aplikacyjnych i odpowiednią strategię poszukiwania pracy. W wypadku liczniejszych grup jest to niemożliwe. Jeżeli sytuacja przedsiębiorstwa zmusza do tworzenia większych zespołów, trzeba pracować raczej metodą przykładów, co może znacznie utrudnić uczestnikom późniejszą realizację teoretycznych zaleceń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>