Wywiad biograficzny

Rozpoczynamy od wywiadu biograficznego . Chodzi o to, by poznać klienta i za pomocą odpowiednio uporządkowanych pytań zebrać infor-macje o jego domu rodzinnym, młodości, wykształceniu, upodobaniach intelektualnych, hobby, o kolejnych etapach kariery zawodowej, sukcesach i porażkach, ludziach, którzy byli dla niego mistrzami, metodach radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Na podstawie uzyskanych informacji można wywnioskować, jak klient będzie się zachowywał i do jakich rozwiązań skłaniał w obecnej sytuacji. Często moi rozmówcy są na początku zaskoczeni i nieufnie reagują na bardziej osobiste pytania, jednak tego typu wywiad pozwala im zorientować się, jakie – nie zawsze adekwatne do sytuacji – wzorce zachowań wynieśli z domu bądź innych środowisk socjalizujących. Dzięki wywiadowi biograficznemu potrafią również obiektywniej spojrzeć na swe rozstanie z firmą i stwierdzić, w jakim stopniu sami się do niego przyczynili. Ta refleksja jest im potrzebna, by nie uważali się bez końca za ofiary i by mogli potraktować porażkę zawodową jako szansę nauczenia się czegoś nowego.

Nieodmiennie stwierdzam, że klienci – początkowo sceptycznie na-stawieni – uznają później intensywne badanie własnej osobowości za nie-zwykle pożyteczne i zauważają, iż uniknęliby wielu błędów, gdyby wcześ-niej znaleźli okazję do systematycznej refleksji nad sobą. To, że uważają te pierwsze rozmowy za niezwykle interesujące i przydatne, może wiązać się z tym, że menedżerom nie zapewnia się ani w trakcie edukacji, ani podczas pracy zawodowej zbyt wielu okazji do autoanalizy . Cieszy mnie, że coraz mocniej uświadamiają sobie, iż nie powinni wyłącznie negatywnie oceniać konieczności określenia na nowo swej drogi zawodowej. Dostrzegają, jakie szanse nieformalnej nauki zyskują na tym etapie. Po zakończonym wywiadzie dyskutujemy, które z doświadczeń i wzorców zachowań są ważne podczas osiągania nowego celu zawodowego i mogą pomóc w uniknięciu błędów w przyszłości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>