Wytyczne polityki

Trudno jest rozróżnić w praktyce co należy do wytycznych polityki, a co stanowi procedury. Z reguły przyjmuje się, że wytyczne polityki są wyznaczeniem kierunku pozostawiającym swobodę postępowania menedże-

rom, natomiast procedury ściśle określają, jak podwładny ma postąpić w danej sytuacji. Uzyskane wyniki są mierzone za pomocą wskaźników re-alizacji, zazwyczaj przez kogoś innego niż ten, kto podlega kontroli. Dane

o wynikach oczekiwanych (jednostkowe zadania konkretne) i osiągniętych są przekazywane zainteresowanym, zwłaszcza danemu menedżerowi i jego przełożonemu. Przełożony porównuje wyniki oczekiwane z osiągniętymi, aby podjąć decyzję o ich stanie:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>