Wynik działania

Nawet jeśli pan Kramer nie okazuje entuzjazmu, powinien koniecznie przerobić dwadzieścia ćwiczeń AHA. Określenie umiejętności kluczowych na podstawie jednego ćwiczenia niewiele daje, ponieważ może się okazać, że byl to jedyny raz, kiedy w życiu zawodowym wykazał się on umie-jętnościami społecznymi, siłą przebicia lub talentem organizacyjnym. Do-piero kilka ćwiczeń AHA uwidacznia wzorce ukazujące, jakimi zadaniami zajmuje się najchętniej, jak zwykle sobie z nimi radzi, czy samodzielnie szuka nowych zadań, czy też czeka na wskazówki, czy woli pracę zespo-łową, czy też w samotności za biurkiem, czy potrafi forsować swe poglądy, czy jego siła polega raczej na tym, że pozyskuje ludzi do współpracy dzięki umiejętności porozumiewania się z nimi i motywowania ich.

Podczas wykonywania tego ćwiczenia rzuca się w oczy, że klienci mają skłonność do przypisywania sobie wszystkich umiejętności kluczowych wymienianych w standardowych ofertach pracy. Muszą więc nauczyć się realistycznie opisywać siebie samych i pozbyć się nieśmiałości, przejawia-jącej się również w tym, że boją się przyznać, iż nie posiadają wszystkich cenionych umiejętności . Po przerobieniu ćwiczeń AHA klient powinien umieć nie tylko wymienić swe mocne strony, lecz także, korzystając z przy-kładów przerabianych podczas ćwiczeń, przekonać rozmówcę, że rzeczy-wiście je posiada.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>