Wymagania wobec konsultanta

Wymagania wobec konsultanta udzielającego porad grupowych różnią się wyraźnie od wymagań stawianych mu przy poradach indywidual- nych. Początkowo musi się liczyć z mniejszą otwartością klientów. Od pełnego empatii prowadzenia zajęć zależy, czy uda mu się stworzyć z uczestników szkolenia grupę osób o tożsamych celach. Zwłaszcza w grupach o niejednorodnym składzie trzeba uważać, by prezentując różne możliwości zawodowe, wynikające z rozmaitych indywidualnych uwarunkowań, nie wartościować ich w taki sposób, że niektórzy uczestnicy mogliby się poczuć urażeni.

Jakie zagadnienia omawiać podczas programu outplacementu. Podczas realizacji programu outplacementu grupowego porusza się następujące tematy:

O poznanie zawodowych oraz osobistych mocnych i słabych stron, – przedstawienie ich w dokumentach aplikacyjnych, – prezentacja życiorysu zawodowego – dwuminutowa autoreklama,

– poznanie strategii poszukiwania zatrudnienia, wykorzystanie strategii poszukiwania pracy w indywidualnej kampanii, – ćwiczenie rozmowy kwalifikacyjnej – na życzenie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>