Wykorzystanie sieci kontaktów

Większość klientów ma początkowo trudności z aktywizacją własnej sieci kontaktów. Jednak problemy te różnie wyglądają w wypadku osób o różnej osobowości. Ludzie ekstrawertyczni, komunikatywni i mający wiele kontaktów, łatwiej przystępują do działania. Trzeba ich raczej zmusić do pewnej systematyczności i dobrego przygotowywania się do spotkań. Często już na początku swych poszukiwań obdzwonili wszystkich znajomych, wypytując o możliwość zatrudnienia. Znajomi z reguły obiecali, że postarają się coś zrobić, więc pełni nadziei klienci przychodzą na spotkanie z konsultantem przekonani, że właściwie nie muszą już przechodzić przez wiele żmudnych faz programu outplacementu, bo dzięki własnym kontaktom mają na dobrą sprawę pracę w kieszeni. Często nie są gotowi do aktywnego poszukiwania nowego zajęcia, ponieważ „najpierw chcą odczekać” i zobaczyć, co wyniknie z samodzielnych prób znalezienia zatrudnienia. Z mojej praktyki wynika, że w takich rozmowach pada wiele obietnic, a później okazuje się zazwyczaj, że albo nowa praca jest nieodpowiednia, albo wakat pojawi się dopiero za jakiś czas, albo też w ogóle żadnej pracy nie ma. Takie doświadczenie powoduje zwykle ogromne zniechęcenie zainteresowanych i trzeba na nowo odbudowywać w klientach gotowość do działania.

Druga grupa klientów to osoby mniej komunikatywne, raczej intro- wertyczne, niechętnie mówiące o poszukiwaniu pracy i mające tendencję do zamykania się w czterech ścianach. Klienci ci podkreślają jednocześnie, że nie mają zasadniczo żadnych znajomości, a jeśli nawet, to i tak nie wśród dyrektorów ds. personalnych, którzy mogliby im pomóc. Ta grupa klientów nie przysparza mi na początku większych zmartwień. Zawsze się udaje przekonać ich o konieczności systematycznego budowania sieci kontaktów metodą kuli śnieżnej i o możności wykorzystania każdego kontaktu, nawet jeśli nie jest to dyrektor ds. personalnych czy prezes zarządu. Łatwiej ich również przekonać, że systematyczność działania zwiększa szanse pomyślnej realizacji strategii budowania sieci kontaktów i całej kampanii poszukiwania pracy. Czasem brakuje im lekkości przy nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi. Im częściej jednak to czynią, tym większą przyjemność im to sprawia, a nabranie wprawy w tej materii przyda im się nie tylko na etapie szukania pracy, ale i w późniejszej działalności zawodowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>