Wykorzystanie doradców personalnych

Moim zadaniem jest nauczenie pana Kramera systematycznego kon-taktowania się z doradcami personalnymi i przygotowanie go do rozmów z nimi w takim samym stopniu jak do klasycznych rozmów kwalifikacyjnych. Doradcy personalni mają mało czasu i są trudno osiągalni, więc trzeba zaapelować do cierpliwości i wytrwałości klienta. Przede wszystkim jednak muszę pocieszać pana Kramera, jeżeli doradca personalny, którego uważał za bardzo kompetentnego i sympatycznego, zerwie z nim nagle kontakt. Nie może traktować tej sprawy osobiście – doradcy personalni pojawiają się i mają czas dla klienta tak długo, jak długo przedstawia on sobą interesujące źródło zarobku. Zmienia się to natychmiast, gdy przestaje być dla nich interesujący .

Wykorzystanie doradców personalnych jako propagatorów własnej sprawy. Doradca personalny z reguły wprawdzie nie szuka klientów wśród osób poszukujących zatrudnienia, może jednak być niezwykle ważnym propagatorem ich interesów oraz informatorem. Wie, czy i gdzie istnieją wakaty i jakiego rodzaju pracownicy są poszukiwani. Szybko i bez problemów spotka się z osobą, którą uzna za ciekawego kandydata do obecnie realizowanego projektu. Naturalnie i w wypadku doradców personalnych może pomóc rozpoczęcie rozmowy od wzmianki o wspólnym znajomym. Ale nie jest to konieczne. Doradcę personalnego można zapytać wprost, czy nie pracuje obecnie nad projektem, który odpowiadałby profilowi pytającego. Trzeba pamiętać, by już w rozmowie telefonicznej móc dzięki dobremu przygotowaniu krótko i precyzyjnie opisać swe umiejętności i cele. Podobnie jak w wypadku innych kontaktów osoba szukająca pracy musi ułatwić doradcy personalnemu ocenę, czy ta znajomość jest dla niego korzystna czy nie. Dla kandydata do pracy jest to równie ważne. Jeżeli otrzyma natychmiastową odpowiedź, zyskuje – po pierwsze – informację o rynku i swej wartości, po drugie zaś może szybko zająć się innymi działaniami związanymi z poszukiwaniem pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>