Wykonywanie funkcji motywowania

menedżerowie koordynują i nadzorują wdrażanie do pracy, szkolenie oraz doskonalenie pracowników w organizacji, a także okresowo oceniają realizację zadań przez pracowników.

Wykonywanie funkcji motywowania musi być zgodne z następującymi zasadami: motywowanie jest funkcją wyzwalającą energię w organizacji, wyma-gającą licznych umiejętności interpersonalnych,

§ menedżerowie powinni być wyczuleni na wewnętrzne potrzeby i oso-biste cele pracowników, motywowanie oznacza stosowanie narzędzi, dzięki którym każdy pra-cownik dąży do osiągnięcia i osiąga cele przyczyniające się do speł-nienia jego osobistych potrzeb,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>