Wybór strategii kontroli

Wybór strategii kontroli jest procesem tyleż ważnym co złożonym. Używając pytań umieszczonych w tablicy powyższej menedżerowie mogą sobie wyrobić pogląd na temat własnych skłonności do kontroli biurokra-tycznej albo angażującej pracowników. Zrozumienie swoich skłonności może pomóc menedżerom w sprawniejszym wykorzystaniu funkcji kontrolnej.

Partycypacyjny: Często konsultuję zamierzone decyzje z podwładnymi, zachęcam ich do niezgadzania się z moją opinią, dzielę z nimi posiadane in-formacje i – o ile to możliwe – pozwalam im podejmować decyzje.

Dyrektywny: Zwykle sam podejmuję większą część odpowiedzialności za poważniejsze decyzje, przekazuję tylko najbardziej niezbędne informacje związane z pracą i udzielam podwładnym szczegółowych i ścisłych dyrek-tyw.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>