Wybór formy życiorysu zawodowego

Konsultant ds. outplacementu powinien unikać zaleceń sugerujących, jaka forma życiorysu jest najlepiej widziana przez dyrektorów ds. personalnych. Powinien zaś wzbudzić w kliencie poczucie pewności, że wie, która z form pasuje do jego profilu oraz danego stanowiska. Przeważnie klientowi pomaga wskazówka, że dyrektorzy ds. personalnych są bardzo różni, a zalecenia zawarte w literaturze poświęconej poszukiwaniu pracy odzwierciedlają tylko poglądy autorów lub mnożą wskazówki, które można już było wcześniej znaleźć w licznych publikacjach. Nie są one błędne, jednak niewiele mogą pomóc klientowi, gdyż zazwyczaj są częściowo sprzeczne ze sobą. Zawsze opowiadam moim klientom, że pytam znajomych dyrektorów ds. personalnych, jakie cechy formalne i merytoryczne są szczególnie ważne w wypadku dokumentów aplikacyjnych. I nie dziwi mnie, gdy okazuje się, że mają rozmaite poglądy pod tym względem. Następnie proszę klientów, by przeprowadzili test wśród swoich znajomych, czy uważają, że lepszy jest amerykański zwyczaj rozpoczynania życiorysu od obecnie wykonywanego zajęcia, czy też niemiecka skłonność do rozpoczynania opisu kariery od szkoły podstawowej, nawet jeśli kandydat ma już 5 lat. I za każdym razem zdumiony klient wraca z informacją, że jedna trzecia pytanych uznała, że norma amerykańska jest dzisiaj absolutną koniecznością, jedna trzecia uważa, iż w końcu nie musimy we wszystkim naśladować Amerykanów, a reszta przyznaje, że jest jej to całkowicie obojętne.

W wypadku menedżerów należy założyć, że sami wiedzą, jakich wiadomości potrzebuje dyrektor ds. personalnych, by zadecydować, czy profil kandydata pasuje do stanowiska. Jeżeli wszystkie informacje zostały spójnie i przejrzyście przedstawione w życiorysie, kwestia jego formy, kolor teczki na dokumenty lub przewijające się w wielu spotkaniach z klientami pytanie o konieczność odrębnej karty tytułowej stają się marginalne. Bardzo niepewnych siebie klientów nie zadowala moja argumentacja. Jeśli to zauważę, doradzam zastosowanie konkretnej formy, jednak nie z wewnętrznego przekonania, tylko by podjąć za klienta kłopotliwą decyzję.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>