WSZYSTKO ZALEŻY OD MENEDŻERA Tańczący ze sprzecznościami

Pełnienie funkcji menedżerskiej jest nierozłącznie związane z pokonywaniem trudności, z których wiele ma postać dylematów i sprzeczno-ści. W pewnej gazetce zakładowej opisywano je następująco: „Jeśli przycho-dzimy rano zbyt późno, to dajemy zły przykład. Jeśli odnosimy się przyjaźnie do współpracowników, uważają, że chcemy się im przypodobać. Jeśli w sto-sunkach z nimi zachowujemy powściągliwość, jesteśmy wyniośli. Jeśli trosz-czymy się z bliska o pracę swoich ludzi, sprawiamy wrażenie węszyciela a jeśli tego nie robimy, to powstaje opinia, że nie mamy pojęcia o sprawach fachowych. Gdy udzielamy pochwał, jesteśmy pochlebcami gdy krytykuje-my, zarzuca nam się poniżanie innych. Jeśli po popołudniu zostajemy dłużej, uchodzimy za przepracowanych nadgorliwców gdy wychodzimy punktual-nie, mówią, że za mało interesujemy się firmą. Jeśli mamy nowe pomysły, nazywają nas fantastami a jeśli wszystko pozostaje po staremu, to jesteśmy winni zastoju”.

To, jak pracownicy ostatecznie traktować będą kontrolę zależy przede wszystkim od nastawienia menedżera do jego roli i całej organizacji. W tym nastawieniu tkwią źródła i możliwości przezwyciężania kryzysowych sytuacji związanych z występowaniem trudności wewnętrznych i zewnętrznych.

Sukces każdej organizacji jest dzisiaj udziałem wszystkich pracowni-ków. Zależy od nich zaangażowania w realizację jej celów i od szerokiej współpracy między jej wewnętrznymi jednostkami. Jednakże główną rolę w jego kreowaniu odgrywają zawsze menedżerowie, którzy pełnią funkcje

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>