Wspólnie z tymi instytucjami

– Skontaktowałem się z agendami ds. cudzoziemców i biurami poradnictwa studenckiego tych uczelni i przesłałem im stosowne informacje Zdolności komunikacyjne, talent organizacyjny

– Wspólnie z tymi instytucjami zorganizowałem i przeprowadziłem na uczelniach dyskusje panelowe na temat „Zarządzanie międzynarodowe” Inwencja, umiejętność prowadzenia dyskusji, zdolności komunikacyjne

– Zorganizowałem w naszej szkole dni otwarte Talent organizacyjny, inwencja

– Wygłosiłem wykłady dla stowarzyszeń Umiejętności retoryczne

– Napisałem artykuł do gazet, zyskałem poparcie dziennikarzy Umiejętność pisania tekstów, umiejętność przekonywania

– Nawiązałem kontakty z prasą i zorganizowałem wywiady z wykładowcami szkół wyższych Zdolności komunikacyjne, talent organizacyjny

“ Zaprosiłem członków kadr kierowniczych z różnych przedsiębiorstw do jury w organizowanym przez nas konkursie i pozyskałem ich dla naszej sprawy Umiejętność przekonywania, zdolności komunikacyjne

– Doradzałem licencjatom i przekonałem ich do podjęcia studiów w naszej szkole Umiejętność przekonywania, empatia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>