Wsparcie nieformalnych procesów nauki

Niedocenianą funkcją programów outplacementu jest możliwość niefor-malnej nauki bez presji osiągania natychmiastowych wyników, bez kry-tycznych uwag przełożonych i kolegów – za to w obecności życzliwego i profesjonalnego opiekuna, który przez cały czas pozostaje do dyspozycji klienta, wskazując mu niedociągnięcia, zwracając uwagę na jego mocne strony, sugerując możliwości poprawy i obiektywnie oceniając wyniki kształcenia. Niejednokrotnie dopiero podczas programu outplacementu menedżerowie zaczynają pojmować, jakie błędy popełniali.

W wypadku członków kadry kierowniczej częstym problemem jest to, że rzadko informuje się ich otwarcie o powodach dymisji, a już na pewno nie wtedy, kiedy są one związane z ich osobowością lub skutecznością działania. Jest to godne ubolewania, ponieważ w ten sposób odbiera się menedżerom możliwość uczenia się na błędach. Jako konsultantka ds. outplacementu szybko się orientuję, jakie są nie tylko mocne, ale i słabe strony mojego klienta, gdyż są one widoczne podczas prowadzonych przez niego poszukiwań pracy. Często są to słabości, które bardzo utrudniają lub wręcz uniemożliwiają mu odniesienie sukcesu w życiu zawodowym i które być może przyczyniły się również do rozstania z przedsiębiorstwem. Korzystne dla klienta będzie zatem, jeśli popracuje nad nimi w trakcie programu outplacementu.

Możliwość uczenia się pojawia się przede wszystkim w dłużej trwają-cych programach dla członków kadr kierowniczych. W życiu zawodowym rzadko mają oni okazję do omawiania z kimś każdego posunięcia, analizo-wania swych sukcesów i porażek oraz wypróbowywania różnych strategii działania. Teraz mogą trenować ulepszone wzorce zachowań w sytuacji, w której niepowodzenia są mniej groźne niż w praktyce zawodowej i w której mogą otrzymywać od konsultanta ds. outplacementu informacje zwrotne. Jest to szczególnie ważne, gdy weźmiemy pod uwagę, że otwarta i życzliwa krytyka nie należy jeszcze do codzienności w życiu przedsiębiorstw, o czym wiemy nie tylko z programów outplacementu, lecz również ze szkoleń dla menedżerów, z coachingu i ocen przełożonych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>