Wsparcie działu personalnego

W okresie restrukturyzacji zatrudnienia w dziale personalnym często ście-rają się przeciwstawne interesy. Kierownictwo przedsiębiorstwa żąda szyb-kich i skutecznych koncepcji działania, rada pracownicza chce rozwiązań akceptowalnych społecznie, menedżerowie działów domagają się, by pod-jęte środki nie przeszkadzały w realizacji zadań. Nierzadko dział perso-nalny bywa obciążany odpowiedzialnością za niepopularne decyzje, po-nieważ powiadamia o nich pracowników i wciela je w życie. W tej sytuacji konsultanci ds. outplacementu stanowią wsparcie dla pracowników kadr, przejmując na pewien czas realizację niektórych ich zadań.

Usługi outplacementowe jako element zarządzania wizerunkiem przedsiębiorstwa. Zwolnieni pracownicy mogą również zaszkodzić przedsiębiorstwu. Zwłaszcza menedżerowie mają wiele możliwości, by ustawicznie psuć re-putację byłego pracodawcy w oczach partnerów handlowych, klientów, dostawców, w stowarzyszeniach gospodarczych, wśród znajomych, a przede wszystkim w nowym miejscu pracy. Wizerunek przedsiębiorstwa jako dobrego pracodawcy może ucierpieć w tej samej mierze co opinia, jaką cieszy się wśród klientów i innych partnerów handlowych.

Decyzja o znacznej redukcji zatrudnienia nie wpłynie także pozytywnie na obraz przedsiębiorstwa w społeczeństwie. I tutaj skorzystanie z usług outplacementowych może zmniejszyć szkody. Za pomocą czytelnego dla otoczenia i akceptowalnego społecznie scenariusza zwolnień, łagodzącego konsekwencje utraty pracy, można zdecydowanie przeciwdziałać utracie dobrego wizerunku w oczach konkurencji, kredytodawców, polityków i pracobiorców. Chcąc to osiągnąć, trzeba połączyć pakiet świadczeń outplacementowych z odpowiednimi działaniami z dziedziny public rela-tions.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>