Władza połączona jest zawsze z działaniem

Władza połączona jest zawsze z działaniem, a jej miarą są osiągane sukcesy. Efektywność działania przysparza władzy, a ta z kolei umożliwia takie działanie. Jeśli „władza” osiąga sukcesy, wtedy osoba ją sprawująca może lepiej realizować swe życzenia i koncepcje, przezwyciężać opory in-nych i bardziej wpływać na otoczenia. W organizacji, w której działanie opiera się wyłącznie na władzy formalnej, kultura organizacji i stosunki międzyludzkie są zdominowane przez wymuszanie posłuszeństwa i lęk przed zwierzchnikiem. Taka władza, choć zawiera pozytywne elementy, jest generalnie negatywna, jest władzą wymuszającą i wygaszającą inicjatywę. Członkowie takiej organizacji nie wypowiadają własnych odczuć, zaś me-nedżerowie, bojąc się utraty władzy, niechętnie z nimi współpracują i niechętnie dzielą się uprawnieniami.

We współczesnych organizacjach władzą trzeba się dzielić z pod-władnymi, trzeba ją budować na porozumieniu. Zamiast kierować przez rozkazy, trzeba kierować przez współpracę, wykazując troskę o ludzi i o wykonywanie zadań pamiętając przy tym, że pracownicy osiągają najlepsze wyniki dzięki własnemu zaangażowaniu, nie zaś przez wykonywanie odgórnych poleceń. Takie angażujące kierowanie sprzyja:

uaktywnianiu zdolności i chęci pracowników do lepszej pracy uwalnianiu przełożonych od podstawowych czynności optymalnemu wykorzystaniu wiedzy i umiejętności pracowników

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>