Władza nie jest zjawiskiem negatywnym

Władza nie jest zjawiskiem negatywnym – jak się powszechnie uważa, lecz jest potrzebna do uregulowania współżycia i współpracy w organizacji, kształtowania wzajemnych stosunków i do samorealizacji. Każda władza opiera się na protekcji wpływowych ludzi. Każdy menedżer musi zrozumieć potrzebę posiadania władzy i znać mechanizm jej działania. Ma to zasadniczy wpływ na jego sukcesy i karierę. Aby sprawować władzę trzeba mieć odpowiednie środki działania i dostęp do potrzebnych informacji.

Tak środki jak i informacje ułatwiają wpływanie na podwładnych i zdobywanie nowych obszarów władzy, a więc stwarzanie sobie możliwości osiągania większej władzy. Szczególnie ważne jest tutaj posiadanie informacji i odgrywanie roli eksperta w pewnych dziedzinach, gdyż wówczas podwładni ustępują kierownikom, wierząc w ich profesjonalizm. Duży zasób władzy zwiększa możliwości działania osoby lub grupy co daje następujące efekty:

członkowie władczych grup są przeważnie zadowoleni, a więc mają sil-niejszą motywację mają większą swobodę i mogą inicjować działania bez porozumiewania z innymi

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>