Włączenie menedżera personalnego do sieci kontaktów

Kontaktowa rozmowa telefoniczna ma dwa cele. Jeżeli pan Kramer dobrze przygotuje pytania i uda mu się skłonić rozmówcę do dyskusji na temat obowiązków związanych z konkretnym stanowiskiem, uzyska wiele informacji, które nigdy nie znalazłyby się w żadnym ogłoszeniu. Mogą one mieć decydujące znaczenie dla pana Kramera, np. spowodować, że dojdzie do wniosku, iż dana oferta nie jest dla niego odpowiednia. Z reguły jednak zdobyta wiedza pozwala o wiele precyzyjniej przygotować zarówno list motywacyjny, jak i życiorys, i lepiej dopasować je do wyma- gań pracodawcy. Pracodawcę bowiem często interesują doświadczenia uważane przez klienta za nieistotne, które jednak w konkretnym przypadku nabierają wyjątkowej wartości. Klient zyskuje więc przewagę nad innymi kandydatami, którzy przygotowują swe dokumenty wyłącznie na podstawie ogłoszenia i własnych domysłów odnośnie do życzeń przedsię-biorstwa.

Drugim i niemal jeszcze ważniejszym celem rozmowy telefonicznej jest włączenie rozmówcy do budowanej sieci kontaktów. Jeżeli za pomocą inteligentnych pytań i umiejętności komunikacyjnych klientowi uda się nie tylko sprawić wrażenie kompetentnej osoby, ale i nawiązać z rozmówcą dobre stosunki, istnieje prawdopodobieństwo, że przedstawiciel firmy go zapamięta. Nie gwarantuje to bynajmniej otrzymania pracy, ale przynajmniej zwiększa szanse zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>