Wewnętrzny ośrodek outplacementu

W wypadku dużych redukcji zatrudnienia można utworzyć wewnętrzny ośrodek outplacementu. Przedsiębiorstwo udostępnia wówczas na swym terenie pomieszczenia, w których można prowadzić zarówno doradztwo indywidualne, jak i grupowe jednocześnie jest tam dostępna infrastruktura biurowa. W ten sposób można łączyć pożytki płynące ze stałych kon-sultacji, którym towarzyszy wsparcie infrastrukturalne w ramach progra-mu outplacementu indywidualnego, ze szkoleniem dużej liczby osób. Jeżeli konieczna jest znaczna redukcja personelu, wówczas proces ten może być wspomagany przez poszukiwanie ofert pracy przez zewnętrznego kon-sultanta lub samo przedsiębiorstwo.

Ośrodkiem outplacementu mogą zarządzać zewnętrzni konsultanci, zespół zewnętrznych i wewnętrznych konsultantów lub przedsiębiorstwo. Ta intensywna forma usług outplacementowych często jest wybierana wtedy, gdy firma nie może lub nie chce zwalniać pracowników, ale zamie-rza ich nakłonić do podjęcia pracy w innym przedsiębiorstwie lub samo-dzielnej działalności gospodarczej i chce tego dokonać za pomocą ob-szernego i długotrwałego programu outplacementu jako dodatkowego świadczenia dla osób rezygnujących z pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>