W zależności od własnych preferencji

Pan Kramer, podobnie jak wielu klientów, nie wie, gdzie znaleźć adresy doradców personalnych. Można ich jednak bez trudu wytropić, przeglądając książki telefoniczne, leksykony branżowe , a przede wszystkim ogłoszenia doradców zamieszczane w prasie. Z ogłoszeń można z reguły wywnioskować, w jakich branżach lub typach pracowników specjalizują się poszczególni doradcy. W tej grupie zawodowej istnieje duża fluktuacja, informatory więc nie zawsze są aktualne. Najlepiej przejrzeć dzienniki regionalne i ponadregionalne i założyć sobie bazę danych z informacjami o ogłaszających się doradcach. W miarę możności pan Kramer zawsze powinien dzwonić do konkretnego doradcy w spółce doradczej, by nie rozbić się o bariery sekretariatu . Pożyteczny jest również cotygodniowy przegląd prasy, ponieważ klient orientuje się wówczas na bieżąco, w jakich dziedzinach i na jakie stanowiska poszukuje się pracowników.

W zależności od własnych preferencji pan Kramer może bezpośrednio zadzwonić do doradcy albo przesłać najpierw drogą pocztową lub elektroniczną życiorys z krótkim listem motywacyjnym i zapowiedzieć swą wizytę w najbliższym tygodniu. E-maile mają tę zaletę, że adresaci mogą szybko je odebrać i udzielić na nie odpowiedzi. Listy czy teczki z dokumentami idą zwykłą drogą pocztową, co może potrwać dość długo. Jeżeli wziąć jeszcze pod uwagę, że wzięci doradcy codziennie są zalewani listami, telefon lub e-mail wydają się godne polecenia . Jedną z możliwości nawiązania kontaktu z doradcami personalnymi lub interesującymi firmami jest zamieszczenie w Internecie życiorysu ze zdjęciem i zręcznie sformułowanym listem motywacyjnym. Jeżeli doradca zainteresuje się klientem po jego telefonie, może otrzymać hasło dostępu i wydrukować sobie materiały z Internetu.

Doradcy personalni z reguły potrafią bardzo szybko zdecydować, w jakiej mierze odpowiada im profil kandydata, stąd też ten ostatni szybko otrzymuje odpowiedź. Rozsądnym posunięciem jest zwracanie się nie tylko do dużych firm doradczych, bo wielkość nie zawsze ma bezpośredni związek z jakością bądź liczbą kontaktów z przedsiębiorstwami. Mniejsze firmy w pewnych wypadkach poświęcają nawet więcej czasu pojedynczym kandydatom.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>