Ustalenie wyraźnego i ściśle określonego celu działania

łań. Według Le Chatelier cykl składa się z pięciu etapów, które należy re-spektować, jeśli działanie ma być dobrze zorganizowane (Le Chatelier, 1926, s.82 Pszczołowski, 1976, s. 113):

-1. ustalenie wyraźnego i ściśle określonego celu działania, 2. dokonanie najbardziej szczegółowego i dokładnego przeglądu wszyst-kich warunków i środków, za pomocą których wyznaczony cel może być osiągnięty,

-3. ułożenie dokładnego planu działań zmierzających do celu, przy zasto-sowaniu najbardziej odpowiednich środków w najlepszych warunkach, 4. skrupulatne wykonanie planu,

-5. kontrolowanie osiągniętych wyników przez ich porównanie z zamierzonych celem, wyciągnięcie wniosków z poszczególnych etapów i wprowadzenie poprawek dotyczących celu, warunków, środków, pla-nu działania, jego realizacji i kontroli.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>