Usługi outplacementowe

Usługi outplacementowe jako forma doradzania przedsiębiorstwu W ciągu minionych lat zadania konsultantów ds. outplacementu poszerzyły się. Zajmują się oni nie tylko doradztwem w zakresie poszukiwania zatrudnienia, lecz również pomagają kadrze kierowniczej, działowi per-sonalnemu i radzie pracowniczej we wszystkich kwestiach pozaprawnych związanych z redukcją personelu. W ramach zarządzania procesem od-chodzenia pracowników z firmy zadania konsultanta ds. outplacementu mogą być następujące:

pomoc w negocjacjach między zarządem przedsiębiorstwa a radą pra-cowniczą, a pomoc przy opracowywaniu scenariuszy redukcji zatrudnienia, pomoc przy ustalaniu świadczeń dla pracowników odchodzących z fir-my,

– marketing wewnętrzny,

– pomoc działowi personalnemu w marketingu wewnętrznym,

– prowadzenie programu outplacementu indywidualnego dla specjalistów i członków kadry kierowniczej,

– mediacja w trudnych procesach redukcji zatrudnienia,

– prowadzenie warsztatów dotyczących przeprowadzania rozmów ze zwalnianymi pracownikami,

prowadzenie programu outplacementu grupowego dla pracowników wszystkich szczebli hierarchii zawodowej,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>