Usługi outplacementowe nie są doradztwem personalnym

Kolejne nieporozumienie, któremu często ulegają sami zainteresowani, polega na utożsamianiu usług konsultanta ds. outplacementu z pracą do-radcy personalnego. Doradcy personalni poszukują na zlecenie i w interesie przedsiębiorstwa odpowiednich kandydatów na określone stanowisko. Konsultanci ds. outplacementu nie świadczą usług pośrednictwa pracy, lecz na zlecenie przedsiębiorstwa i w interesie pracownika pomagają mu w znalezieniu nowego zajęcia. Różnica tkwi w odmiennych zadaniach tych dwóch specjalistów – doradca personalny szuka właściwej osoby na konkretne stanowisko, natomiast konsultant ds. outplacementu szuka właściwego stanowiska dla swego klienta.

Usługi outplacementowe bywają niedoceniane lub przeceniane. Zastrzeżenia wobec usług outplacementowych wysuwają osoby zajmujące się rynkiem pracy, krytykując to, że programy outplacementu pomagają jednostkom, a nie przyczyniają się do zmian strukturalnych. Wątpliwości zgłaszają również związki zawodowe, gdyż według nich przedsiębiorstwa powinny gwarantować lub tworzyć miejsca pracy i nie bagatelizować skutków wypowiedzeń. Ponadto sceptycznie wypowiadają się naukowcy badający poziom wykształcenia społeczeństwa. Wiedzą bowiem, że pracownikom nie brakuje umiejętności szukania nowego zajęcia, lecz kwalifikacji wymaganych przez rynek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>