Uprawnienia do wykonywania zadań

^ uprawnienia do wykonywania zadań rozłożone są od góry do dołu or-ganizacji wzdłuż więzi służbowej, większość dużych organizacji rozszerza uprawnienia na sztaby wspo-magające i doradcze

Realizując funkcję zatrudniania powinno uwzględniać się poniższe zasady: obsadzanie pracownikami poszczególnych stanowisk jest kluczowym procesem zapewniającym, że odpowiednie osoby będą realizowały plany organizacji,

należy dokonać rekrutacji pracowników z dostępnych źródeł, wybrać najbardziej odpowiednich kandydatów, kierować ich rozmieszczeniem, a później przemieszczeniem w organizacji,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>