Umieszczanie ogłoszeń o poszukiwaniu pracy

W zależności od kwalifikacji klienta wykorzystuje się różne media. Naukowcy, menedżerowie i specjaliści mogą, jeśli nie boją się kosztów, zdecydować się na zamieszczenie ogłoszenia w odpowiednim dzienniku regionalnym i gazetach ponadregionalnych. Wszystkie gazety podają informacje dla ogłoszeniodawców, na których podstawie można ocenić, czy w danym piśmie warto zamieścić swój anons. Ponadto warto zastanowić się nad innymi możliwościami – oprócz pism specjalistycznych są periodyki różnych stowarzyszeń, gazety dzielnicowe i gazety z samymi ogłoszeniami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>