Umiejętność komunikowania się z ludźmi

umiejętność komunikowania się z ludźmi i ich rozumienia, uznanie dla ich poczucia wartości i osobistego znaczenia poczucie odpowiedzialności społecznej i zmysłu pracy zespołowej, stwarzanie pozytywnej motywacji do pracy i dbanie o właściwą w niej atmosferę

bezpośrednie, odważne angażowanie się w problemy, gotowość do po-noszenia ryzyka i odpowiedzialności za podjęte decyzje dbałość o wspólne interesy i uznanie wartości, poczucie wspólnoty przy rozwiązywaniu problemów

o umiejętność kalkulacji i analizowania poziomu ryzyka (ryzyko antycy-powane i kontrolowane), poszukiwania szans i szybkiego reagowania na pojawiające się okazje o koncentracja działań na podstawie ustalonych priorytetów oraz cierpli-wość, wytrwałość i upór w dążeniu do osiągania wytyczonych celów

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>