Trzymanie się blisko klienta

Trzymanie się blisko klienta: poznanie jego preferencji i zaspokajanie jego potrzeb. Autonomia i przedsiębiorczość: rozbicie koncernu na wiele małych filialnych przedsiębiorstw oraz zachęcanie ich do samodzielności i konkurencyjności.

Wydajność dzięki ludziom: wytwarzanie u wszystkich pracowników świadomości, że ich możliwie dobra praca ma zasadnicze znaczenie i, że będą mieli udział w korzyściach, wynikających z sukcesu firmy.

Bezpośredni kontakt, motywacja przez wartości – naleganie, aby kierownicy trzymali się blisko podstawowej działalności firmy. Trzymanie się swojej specjalności: pozostawanie w dziedzinie, na któ-rej firma zna się najlepiej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>