Szeroko zakrojona pomoc dla pracowników

Szeroko zakrojona pomoc dla pracowników w postaci usług out- placementowych jest korzystna dla przedsiębiorstw przeprowadzających redukcję zatrudnienia. W wielu krajach stało się już normą zamieszczanie w umowach o pracę dla menedżerów klauzuli dotyczącej usług outplace- mentowych w wypadku odejścia z przedsiębiorstwa. W Niemczech, nie-stety, praktyka ta jest o wiele rzadziej spotykana. Dzieje się tak moim zdaniem dlatego, że w społeczeństwie niemieckim pokutuje przekonanie o konieczności pracy przez całe życie w jednej firmie, przez co otrzymanie wypowiedzenia uchodzi za coś niebywałego i wręcz za katastrofę, o której nawet nie wolno myśleć przy zawieraniu umowy o pracę. Warto jednak zauważyć, że nie podchodzi się w ten sam sposób do sprawy małżeństwa, skoro praktykuje się spisywanie umów majątkowych ustalających warunki postępowania w wypadku rozwodu. Outplacement jako instrument polityki personalnej stosuje się dzisiaj powszechnie przede wszystkim w dużych firmach. W małych i średnich przedsiębiorstwach programy outplacementu są niezbyt popularne, uchodzą za drogie i zastrzeżone wyłącznie dla kadry kierowniczej. Spotyka się również opinię, że nie da się ich zaadaptować na potrzeby wielu pracowników. Właśnie tym firmom chciałabym dowieść, że nawet dysponując niedużymi funduszami, można wiele uczynić dla osób zwalnianych z pracy – przy pomocy zewnętrznych konsultantów albo też własnymi siłami.

Usługi outplacementowe stały się obecnie instrumentem nowoczesnego zarządzania personelem, które znacznie się różni od tradycyjnych metod. W porównaniu z klasycznym stylem pracy działu personalnego rozszerzył się zakres jego odpowiedzialności – w centrum uwagi znajdują się nie tylko obecni lub potencjalni pracownicy przedsiębiorstwa, lecz również ci, którzy muszą z niego odejść. Z tego powodu opieka roztaczana przez firmę nad załogą nie ogranicza się wyłącznie do obecnie zatrudnionych osób, ale obejmuje także udzielenie pomocy w określeniu nowej drogi zawodowej tym pracownikom, z którymi chce lub musi się rozstać.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>