Sytuacja w przedsiębiorstwie

Podczas wielu warsztatów stwierdziłam, że dyrektorzy poszczególnych działów w firmie nie zawsze się orientują, jak należy realizować ustalony plan redukcji personelu i jak przeprowadzać rozmowy ze zwalnianymi osobami. Wywołuje to irytację pracowników działu personalnego, którzy mówią, że przecież udzielali szczegółowych informacji na ten temat podczas wspólnych zebrań. Problem polega na odmiennej perspektywie. Dział personalny przygotowuje modelowy plan działań i w porozumieniu z kierownictwem przedsiębiorstwa ustala warunki przeprowadzania procesu redukcji. Dyrektorzy innych działów podczas realizacji planu są stale konfrontowani z nietypowymi sytuacjami, które utrudniają skrupulatne trzymanie się harmonogramu. Jeżeli ustalono, że dyrektorzy oddziałów mają osobiście przeprowadzać rozmowy ze zwalnianymi pracownikami, nie będą mogli wykonać tego w tym samym czasie, gdy jednemu podlega 75 osób, a drugiemu tylko 12. Realizację harmonogramu może na przykład uniemożliwić także od dawna planowany urlop pracownika. Często do-chodzi do nieporozumień, ponieważ pewne sformułowania pozwalają na różnorodne interpretacje. Taka napięta sytuacja łatwo prowadzi do pogorszenia współpracy między działem personalnym a innymi działami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>