Sposób przeprowadzenia ćwiczenia AHA

Celem ćwiczenia AHA jest precyzyjne ustalenie umiejętności zawodowych, organizacyjnych i społecznych klienta. Zadaniem tego ostatniego jest przy-pomnienie sobie problemu zawodowego, z którego rozwiązania jest szcze-gólnie dumny, czegoś, co mu się wyjątkowo dobrze udało lub przyczyniło się do sukcesu firmy. Ćwiczenie składa się z trzech etapów:

A = zadanie (niem. Aufgabe) Klient opisuje problem, który rozwiązał, bądź sytuację, którą zmienił. H = działanie (niem. Handlung)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>