Role informacyjne

B. Role informacyjne obejmują role: eksperta -specjalisty: menedżer poszukuje informacji do działań kie-rowniczych, informacji związanych z jego funkcjonowaniem, studiuje fachowe pisma związane z funkcjonowaniem firmy itp.

ekspedytora: menedżer przekazuje i rozpowszechnia w miarę potrzeby informacje między członkami organizacji, opracowuje i wysyła raporty, przygotowuje bądź zatwierdza korespondencję

rzecznika firmy: menedżer przekazuje informacje o firmie środowisku zewnętrznemu, a także załodze i organizacjom wewnętrznym. C. Role decyzyjne obejmują role:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>