Retrospekcja

Klient raz jeszcze dokonuje przeglądu swojego życia. Spisuje na formularzu ważne wydarzenia polityczne lub inne doniosłe wypadki publiczne i przyporządkowuje im etapy swojej biografii – maturę, pierwszą miłość, choroby, różne przedsięwzięcia opisuje także ich okoliczności. Wymienione wydarzenia wiąże z przeżywanymi wówczas uczuciami oraz przemianami psychicznymi. Wspólnie omawiamy przeprowadzoną retrospektywę i próbujemy wykryć, w jakich sytuacjach radził sobie wyjątkowo dobrze lub też wyjątkowo dobrze się czuł. Dzięki temu zadaniu klient zyskuje kolejne informacje umożliwiające mu trafny wybór celu zawodowego i określenie warunków niezbędnych do odniesienia sukcesu.

Umiejętności i sukcesy zawodowe – ćwiczenia AHA. Treścią wywiadu biograficznego są przede wszystkim doświadczenia klienta związane z socjalizacją, a za pomocą ćwiczeń AHA określamy jego sukcesy zawodowe i ustalamy kluczowe kwalifikacje. Na tym etapie klienci zaczynają już rozumieć, że w ich życiu zawodowym ważne są również kwalifikacje pozazawodowe, tym bardziej że w literaturze poświęconej zarządzaniu bez trudu można znaleźć artykuły na ten temat. Dostrzegam, że moi klienci także czytali takie artykuły, przez co bagatelizują czasem znaczenie umiejętności fachowych. Wielu więc potrafi wymienić popularne kwalifikacje kluczowe, ale niemal nikt nie umie przekonująco wyjaśnić, jakimi umiejętnościami zawodowymi dysponuje i jakimi sukcesami zawodowymi może się pochwalić.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>