Referencje

Nawiązanie kontaktu z osobami, które mogą wystawić klientowi referencje, stanowi dobrą okazję do znalezienia ludzi, którzy być może okażą się pomocni podczas poszukiwania pracy. Zwłaszcza w wypadku przymuso-wego bądź wręcz nieprzyjaznego rozstania z przedsiębiorstwem referencje mogą poprawić nadwerężoną reputację klienta. Autorami referencji mogą być obecni lub byli pracodawcy, dyrektorzy ds. personalnych, partnerzy handlowi, kooperujące firmy doradcze i partnerzy w realizacji projektów. Nie chodzi tu zresztą o to, by znać jak najwyżej postawione osoby i spotykać się z nimi na polu golfowym. Wystawca referencji powinien móc udzielić informacji o pracy klienta w różnorodnych fazach i sytuacjach jego życia zawodowego. Mimo że rzadko potrzeba więcej niż dwóch lub trzech referencji, można zręcznie włączyć pytanie o nie do strategii budowania sieci kontaktów. Jeżeli klient pyta rozmówcę, czy byłby skłonny wystawić mu referencje, staje się jasne, że poszukuje nowego zajęcia. A tym samym zyskuje kolejną osobę, która może mu pomóc w szukaniu zatrudnienia.

Poniższa porada może wprawdzie zabrzmieć osobliwie, jednak należy pamiętać, że jeśli ktoś wyrazi gotowość do wystawienia referencji, trzeba mieć już pod ręką odpowiednio przygotowaną „ściągę”. Nie chodzi

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>