Reakcja środowiska

Reakcja środowiska jest zrozumiała, lecz stanowi dla pana Kramera dodatkowe obciążenie, tym bardziej że na tym etapie potrzebuje on zrozumienia ze strony rodziny i znajomych. Z reguły klienci stawiają sobie zbyt duże wymagania i udzielane im wsparcie musi polegać raczej na uwolnieniu ich od stresu oraz zaproponowaniu takich posunięć, które będą motywowały ich do działania. Często rozmawiam z członkami ich rodzin, starając się wyjaśnić mój sposób postępowania. Proszę ich, by mnie zostawili wywieranie nacisku na klienta, a sami zadbali wyłącznie o to, by klient był w dobrej formie psychicznej.

Fazy, w których klient bardzo potrzebuje wsparcia psychologicznego, stale się pojawiają. Trzeba go nieustannie uodparniać na wygłaszane w dobrej wierze, ale nie zawsze fachowe porady, które budzą w nim poczucie niepewności. Należy opracowywać razem z klientem nowe strategie postępowania, jeśli nie sprawdzają się te, które ustaliliśmy na początku. Występują też okresy, w których klient wycofuje się i powątpiewa w kompetencje konsultanta, czyniąc go odpowiedzialnym za to, że nie wszystko idzie jak z płatka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>