Przygotowanie się do rozsyłania ofert

Rozpoczyna się nowa faza zdobywania informacji. Pan Kramer zbiera wiadomości o wybranych przedsiębiorstwach, korzystając przede wszystkim ze swej coraz bardziej rozrastającej się sieci kontaktów, ale również z Internetu i prasy. Może się on również zwrócić do działu public relations w większych firmach. Korzystając z tych sposobów uda mu się zapewne uzyskać informacje, które będą miały decydujące znaczenie w bezpośrednich rozmowach z przedsiębiorstwami. Pan Kramer dowiaduje się nieco o sytuacji w firmie, możliwych zmianach i wakatach w przyszłości, o panujących w przedsiębiorstwie nastrojach oraz o ważnych osobach, z którymi warto się skontaktować. Im więcej wie o potencjalnym pracodawcy, tym lepiej może opracować swą ofertę i tym większa szansa, że złoży ją na właściwym biurku. Faza zbierania informacji ma ponadto nieocenioną wartość dla zdobywania dalszych kontaktów. Klienci zwykle boją się zwracać do ludzi, których nie znają, bo nie wiedzą, czym uzasadnić prośbę o spotkanie. Pan Kramer ma takie uzasadnienie: chce wiedzieć, czy pan Iksiński ma jakieś informacje o przedsiębiorstwie Y, którym się właśnie interesuje, lub też – jeśli ich nie posiada – czy nie zna przypadkiem kogoś, kto mógłby coś wiedzieć na ten temat.

Dopiero po zakończeniu fazy zdobywania informacji, która dzięki wielu rozmowom może zaowocować niespodziewanymi propozycjami, pan Kramer powinien zacząć systematyczne wysyłanie ofert. Nie powinien mieć obaw przed kontaktowaniem się z bardzo wieloma firmami. W dzisiejszych czasach, trudnych dla osób szukających zatrudnienia, zaleca się przesiewową analizę rynku pracy. Pan Kramer sam musi podjąć decyzję, czy najpierw będzie dzwonił do firm i później – jeśli wyrażą takie życzenie

– przesyłał swoje dokumenty, czy też wykorzysta przesłaną już ofertę podjęcia pracy jako punkt wyjścia do rozmowy telefonicznej. To przede wszystkim kwestia jego zdolności komunikacyjnych i odporności na obojętnych rozmówców lub zdecydowaną odmowę. Nie można jednak wykluczyć, że złożone dokumenty wzbudzą zainteresowanie adresata i ułatwią rozmowę telefoniczną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>